Spółdzielnia Mieszkaniowa Gawra*

Spółdzielnia Mieszkaniowa Gawra, pawilon handlowy

  • sieć strukturalna,
  • kampusowa sieć światłowodowa
Współpraca:
D+ HGrundig