Projektowanie instalacji

Zajmujemy się projektowaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych, w pełnym zakresie i dla wszystkich typów obiektów. Wykonujemy również projekty przyłączy, sieci i linii niskiego napięcia, w zakresie usług teletechnicznych.

 

W zakres instalacji elektrycznych wchodzą wszelkie instalacje niskiego napięcia wymagane dla obiektów typu: biurowego, handlowego, magazynowego, przemysłowego, mieszkaniowego.

 

W zakresie instalacji teletechnicznych projektujemy: systemy sygnalizacji pożarowej, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, instalacje kontroli dostępu, alarmowe i dozorowe CCTV, instalacje domofonowe, radiowo-telewizyjne i satelitarne, telefoniczne i komputerowe, oraz inne niskoprądowe.

Współpraca:
D+ HGrundig