Certyfikaty

Elektryczne

Uprawnienia Pracowników budowlane w zakresie projektowania, nadzorowania i wykonawstwa prac elektrycznych bez ograniczeń.
Uprawnienia Pracowników SEP w zakresie eksploatacji i dozoru do 20kV oraz 1kV.

Niskoprądowe

  • CNBOP projektowanie instalacji SAP
  • Molex Premise Networks CI
  • KRONE
  • EMITER
  • BOSCH DSO
  • SAP
  • POLON-ALFA SAP
  • SHRACK SAP

Pozostałe

Uprawnienia UDT do korzystania z wózków platformowych.
Współpraca:
D+ HGrundig