PKN Orlen – Petrochemia Płock - Płock

Realizacje
Wykonanie okablowania strukturalnego FO oraz kanalizacji teletechnicznej.
Współpraca:
D+ HGrundig