PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.– siedziba - Warszawa

Realizacje
Wykonanie sieci komputerowej.
Współpraca:
D+ HGrundig